Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ dữ liệu của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các loại thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Thông tin đăng ký: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin đăng nhập.
 • Thông tin về thiết bị: Thông tin về máy tính, điện thoại di động, và các thiết bị khác bạn sử dụng để truy cập dịch vụ.
 • Thông tin sử dụng: Dữ liệu về cách bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm các ghi chú bạn tạo, sửa đổi, và chia sẻ.
 • Thông tin từ cookies và công nghệ tương tự: Cookies giúp chúng tôi theo dõi các hoạt động trên trang web của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ: Đảm bảo rằng bạn có thể truy cập và sử dụng các tính năng của no.com.vn một cách hiệu quả.
 • Cải thiện dịch vụ: Phân tích dữ liệu sử dụng để hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Giao tiếp với bạn: Gửi thông báo, cập nhật và các thông tin liên quan đến tài khoản và dịch vụ.
 • Bảo mật: Ngăn chặn, phát hiện và điều tra các hoạt động gian lận hoặc vi phạm chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi vận hành và cải thiện dịch vụ, như nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu, dịch vụ email, và hỗ trợ khách hàng. Các nhà cung cấp này chỉ được phép sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến an toàn cá nhân.
 • Chuyển nhượng kinh doanh: Trong trường hợp chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển nhượng như một phần của thỏa thuận đó.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Các biện pháp bao gồm:

 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ dữ liệu truyền tải giữa bạn và dịch vụ của chúng tôi.
 • Kiểm soát truy cập: Chỉ những nhân viên có quyền hạn cụ thể mới có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn và họ phải tuân thủ các chính sách bảo mật nghiêm ngặt.
 • Đào tạo nhân viên: Chúng tôi đào tạo nhân viên về các chính sách và biện pháp bảo mật để đảm bảo họ hiểu và tuân thủ các yêu cầu bảo mật.

5. Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân

Bạn có các quyền sau đây đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.
 • Quyền chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân nếu bạn cho rằng nó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa bỏ: Bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định, ví dụ khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích ban đầu.
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền chuyển dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chuyển dữ liệu của mình sang một tổ chức khác trong một số trường hợp nhất định.

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp ở phần cuối của chính sách này.

 

6. Lưu giữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách này, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép một thời gian lưu giữ lâu hơn.

7. Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của mình theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của chính sách này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi về thực tiễn của chúng tôi hoặc các quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang web và/hoặc thông qua các phương tiện liên lạc khác. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại chính sách bảo mật này để nắm rõ cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này hoặc các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Chúng tôi tại no.com.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng cho các mục đích hợp lý và chính đáng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.