Điều khoản sử dụng

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn dịch vụ ghi chú trực tuyến. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Bằng cách sử dụng no.com.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây.

1. Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ của no.com.vn, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng một số tính năng của no.com.vn, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và tất cả các hoạt động diễn ra dưới tài khoản của mình. Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động trái phép nào, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

3. Quyền và trách nhiệm của người dùng

 • Quyền: Bạn có quyền sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tạo, lưu trữ và quản lý ghi chú cá nhân.
 • Trách nhiệm: Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp và tôn trọng quyền lợi của người khác. Bạn không được:
  • Sử dụng dịch vụ cho mục đích bất hợp pháp.
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của người khác.
  • Phát tán phần mềm độc hại, vi-rút hoặc bất kỳ mã độc hại nào khác.
  • Tạo ra hoặc chia sẻ nội dung gây thù hận, xúc phạm, hoặc lừa đảo.

4. Quyền và trách nhiệm của no.com.vn

 • Quyền: Chúng tôi có quyền:
  • Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng.
  • Thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ) mà không cần thông báo trước.
 • Trách nhiệm: Chúng tôi cam kết:
  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.
  • Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất có thể, nhưng không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc gián đoạn.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, thiết kế, và logo, đều thuộc về no.com.vn hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

6. Nội dung người dùng

Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả nội dung mà bạn tạo ra và chia sẻ trên no.com.vn. Tuy nhiên, bằng cách đăng tải nội dung trên dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho no.com.vn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và hiển thị nội dung đó trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho no.com.vn, các đối tác, nhân viên và đại lý của chúng tôi không bị thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, chi phí, hoặc phí tổn nào phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, no.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hệ quả hoặc gương mẫu nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trách nhiệm tổng hợp của chúng tôi đối với bạn cho bất kỳ thiệt hại nào sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả cho chúng tôi trong 12 tháng qua (nếu có).

9. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng tài khoản của bạn và quyền truy cập vào dịch vụ bất kỳ lúc nào, không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm các điều khoản sử dụng này. Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và bạn phải ngừng mọi hoạt động liên quan đến dịch vụ.

10. Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng bằng cách đăng điều khoản sửa đổi trên trang web của chúng tôi hoặc qua email. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản sửa đổi được đăng tải sẽ được coi là bạn đồng ý với các thay đổi đó.

11. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của no.com.vn. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng no.com.vn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

12. Luật áp dụng

Các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

13. Điều khoản chung

 • Toàn bộ thỏa thuận: Các điều khoản sử dụng này, cùng với chính sách bảo mật, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và no.com.vn về việc sử dụng dịch vụ.
 • Tính hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thực thi.
 • Miễn trừ quyền: Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là sự miễn trừ các quyền hoặc điều khoản đó.

14. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn để có thể cải thiện dịch vụ tốt hơn. Cảm ơn bạn đã sử dụng no.com.vn!